Haridus  

Maale elama


Haridusalased õigusaktid

Salme Põhikooli põhimäärus
Salme Põhikooli arengukava
Salme Lasteaia arengukava
Salme Lasteaia põhimäärus
Salme Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.