Info  

Maale elama


Valla ajalugu

Anseküla rahvarõivad
Suurem osa Salme valla praegusest terrritooriumist kuulus kuni 19. sajandi lõpuni administratiivselt Anseküla kihelkonda. Salme valla eelkäijaks on Abruka vald, mis moodustus 1816. a talurahvaseaduste alusel tekkinud Abruka, Tiinuse, Lõu, Lõmala, Tiirimetsa ja Kääsla valla ning Anseküla kirikuvalla ühinemisel 1891-1892. a-l. Vallavalitsus asus Salme külas. 1919. a-l eraldusid Abruka vallast Abruka saar ja Kääsla mõisa alad, juurde saadi maad Lümanda vallalt. 1936. a-l nimetati Abruka vald Salme vallaks.

Nõukogude perioodil toimus praeguse Salme valla alal mitmeid administratiivseid muutusi. 1945.a-l loodi Salme valla territooriumil kaks külanõukogu: Anseküla ja Tiirimetsa, kuid juba 1945. a-l moodustati Anseküla, Tiirimetsa ja Koimla kn baasil Salme kn. 1960. a-l aga likvideeriti Salme kn üldse, territoorium jagati Torgu, Lümanda ja Kuressaare kn vahel. 1972 a-l varem jagatud maa-ala koondati taas, liideti Torgu kn-ga ning nimetati Salme kn-ks keskusega Salme alevikus. 30.07.1992.a muudeti Salme kn Salme vallaks.

Kõige suuremad muutused valla (külanõukogu) piirides on toimunud Torgu ja Lümanda valla piirialadel (Rahuste, Lahetaguse).

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.