Info  

Maale elama


Ühinemine

Omavalitsuste ühinemine - Saaremaa vald

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse rahvaküsitlus.
Salme valla territooriumil avatakse küsitluspunkt, mis on avatud Salme vallamajas (Sõrve mnt 3, Salme alevik) 23.-24. aprillil 2017 kell 10.00 – 18.00.
Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Küsitluslehel on küsimus: „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?“

Arvamust saab avaldada, vastates "Jah" või "Ei".
Küsitlusest saavad osaleda rahvastikuregistri andmetel Salme valla elanikud, kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Elektrooniline küsitlus algab 23. aprillil 2017 kell 08.00 ja lõppeb 23. aprillil 2017 kell 20.00.
Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end ID-kaardiga või Mobiil-ID’ga tuvastada.
Elektroonilist vastust on võimalik muuta elektroonilise küsitluse lõpuni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta

Elektrooniliselt saab hääletada SIIN
...

Saaremaa omavalitsuste ühinemine - Saaremaa ühinevate omavalitsuste ja Pöide valla vaheliste läbirääkimiste tulemusel koostatud
SAAREMAA OMAVALITSUSTE ÜHINEMISKOKKULEPPE eelnõu

Eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 22. aprill 2017 (haldusreformi seadus § 12 lg 5).


Salme Vallavolikogu 29.11.2016 otsus nr 32 “Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“

... ... ...

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse rahvaküsitlus.
Salme valla territooriumil avatakse üks küsitluspunkt asukohaga Salme vallamaja - Sõrve mnt 3 Salme alevik.
Küsitlus küsitluspunktis toimub reedel, 11. novembril 2016 kell 12.00 kuni 20.00 ja pühapäeval, 13. novembril 2016 kell 10.00 kuni 18.00
Elektrooniline küsitlus toimub alates 7. novembril kella 10.00-st kuni 10. novembri kella 20.00-ni veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee
Küsitluslehel on küsimus „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks?“ vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.
Kui keegi terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa isiklikult osaleda küsitlusruumis toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist oma kodus.
Soovist täita küsitlusleht kodus saab teada anda 13. novembril kella 15.00-ni telefonil 4520350.

Ühinemisläbirääkimiste rahvakoosolek toimub teisipäeval, 18. oktoobril kell 15.30 Salmel rahvamaja hallis saalis.

Salme Vallavolikogu 22.09.2016 otsuse nr 26 alusel avalikustatakse Saaremaa valdade ühinemislepingu eelnõu koos lisadega.
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada hiljemalt 18. oktoobril 2016 kell 12 kirjalikult posti teel Sõrve mnt 3, 93201 Salme alevik, Salme vald, Saare maakond või e-posti aadressile vald@salmevald.ee

Ühinemislepingu projekt
Lisa 1 - Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu seletuskiri
Lisa 2 - Investeeringute põhjendus ja eelarve
Lisa 3 - Ühineva omavalitsusüksuse kaart
Lisa 4 - Ühinevate omavalitsuste 2015.aasta majandusaasta aruanded
Lisa 5 - Kogukonnakogude/osavallakogude moodustamise alused, pädevus ja töökorraldus
Lisa 6 - Üleminekuaja tegevuskava
Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.