Kultuur  

Maale elama


Seltsid ja rahvamajad

Anseküla Põllumeeste Selts

Anseküla Põllumeeste Selts asutati 1909.aastal. Seltsi ei kuulunud üksnes talumehed, vaid ka teised ümbruskonna ärksamad inimesed. Seltsi peaeesmärgiks oli põllupidamise ja karjakasvatuse edendamine. Selle kõrval tegeldi ka vaba aja sisustamise, noortetöö ja maaelu igakülgse arendamisega, kursuste ja õpperingide korraldamisega.

Selts taastati kohalike elanike poolt 1991. aasta detsembris mittetulundusühinguna, mille eesmärgiks on kodukandis ühistegevuse ja seltsielu edendamine - vaba aja sisustamine, heakorra parandamine, kultuuripärandi kogumine ja säilitamine. Seltsi juurde loodi 1993.a. suvel masinaühistu, mis tegutseb tänaseni. Masinaühistu on aidanud lahendada põlluharimise muresid. On parandatud teid ja ümbrust korrastatud. Kohaliku rahva initsiatiivil paigaldati kiriku asemele mälestuskivi Martin Körberile. Praegu remonditakse seltsimaja, kuhu tuleb käsitöötuba, ruum koosolekute ja pidude pidamiseks ning näituste eksponeerimiseks. Salme vallavalitsus on andnud seltsile hallata nüüdseks suletud Anseküla Algkooli ruumid ja inventari. Seltsile on kingitud raamatuid ja koos kooli kirjandusega moodustub väike raamatukogu, mida seltsi liikmed kohapeal kasutada saavad.

Anseküla Põllumeeste Selts koos Rahuste külaseltsiga on kaheksa aastat Ansekülas tegevuses hoidnud kunstiringi. Naised on Riina Mällo juhendamisel joonistanud, maalinud, nahk-ehistööd, tekstiilikunsti, keraamikat ja klaasimaali õppinud.
Neljal viimasel suvel on Terje Mudisti vedamisel lastele “Kuku” laager korraldatud, kus joonistatakse, voolitakse, meisterdatakse sporditakse ja matkatakse. Osavõtt neist on alati väga aktiivne olnud. Laste töödest on Kuressaares põnevaid näitusi korraldatud. Viimased aastad on kunstiringile juhendaja puudumise pärast rasked olnud, siiski on üht-teist näitustele välja panna olnud.


Elve Lepik
Anseküla Põllumeeste Seltsi
juhatuse liige
elve.lepik@gmail.com
tagasi

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.