Turism  

Maale elama


Sõrve poolsaare vaatamisväärsused

Järve luidestik ja rand

Järve rand kulgeb piki Sääre maanteed maantee ja mere vahel, 8 km Kuressaarest.

Luidestunud rannik 2 - 4 m (kohati 6 - 8 m) kõrguse aktiivse rannaastanguga. Luited moodustavad ebamäärase kujuga madalate küngaste rühmasid. Kogu ala on kaetud männimetsaga. 1,5 ha on kasutusel supelrannana.

Kogu rannavöönd on geoloogiliselt noor: nii luidete teke, kui ka nende abrasioon mere poolt algas siin Hilis - Holotseenis Limnea mere ajal. Praeguseks on luidete teke peaaegu lakanud.

Olenevalt veeseisust, rand kas stabiliseerub või rannaastang taandub. Nende arengutendentside vaheldumist on uuritud juba 60 - ndatel aastatel. Sama protsess jätkub ka praegu.

Liiva - kruusarand astangu ees on keskmiselt 10 - 15 m lai. Rannadünaamika selgitamiseks on uuritud ka veealust rannanõlva ja setete liikumist enne rannale jõudmist.
tagasi

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.