Turism  

Maale elama


Sõrve poolsaare vaatamisväärsused

Ohesaare pank

Torgu valla piires asetsev Ohesaare pank on umbes 0,5 km pikkune ja kuni 4 m kõrgune lubjakividest koosnev pangajärsak. Paiknedes Sõrve poolsaare läänerannikul, on nimetatud pank ka tänapäeval tormilainete poolt otseselt murrutatav.

Ohesaare pangal avaneb kõige ulatuslikum läbilõige meie siluri noorima - ohesaare lademe kihtidest. Nimetatud lade on settinud ajal, mil taganev siluri meri haaras veel vaid osa praegusest Saaremaast, seega madalaveelistes ning väga vahelduvates tingimustes. Seetõttu on ka pangal avanenud kihid varieeruvad. Mõningate autorite poolt on panga profiilis eraldatud kuni 70 eriilmelist kihti.

Kokkuvõtlikult võib jagada profiili neljaks kihtiderühmaks. Panga jalamil esinevad kuni 70 cm paksuselt hallid tihedad lubjakivid, mis sisaldavad õhukesi mergelsavi vahekihte. Nendel lasub 1,5 m ulatuses ostrakoodlubjakivi. Sellele järgneb omakorda 0,5 m paksune nn. Grammysia - mergel - mergliline lubjakivi, milles esineb arvukalt karbi Grammysia cingulata kivistisi. Profiili ülemine osa on esindatud valkjashallide kuni punakashallide kõvade lubjakividega, milles esineb mergelsavi vahekihte. Kohati leidub profiili ülemises osas ka liiva - lubjakivi kihte, siluri mere regressiooni ilmse tunnusena.

Ohesaare pangal avanevad kihid on väga kivististerikkad. Pangal võib leida hulgaliselt koralle, brahhiopoode, ostrakoode, tentakuliite jt. Iseloomulikud on panga profiilis mõned massiliselt väljasurnud primitiivsete kalalaadsete fragmente sisaldavad lubjakivikihid. Looduskaitse alla kuulub kogu pangajärsak.
tagasi

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.