Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Salme aleviku Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering
Salme aleviku Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering - tehnovõrkude plaan
Salme aleviku Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering - põhiplaan
Salme aleviku Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering - funktsionaalsete seoste plaan
Salme aleviku Sõrve mnt 10 ja Sõrve mnt 12 kinnistute detailplaneering - asendiplaan
SAAREMAA VALLAVOLIKOGU VALIMISED - valimiskomisjoni info
Salme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Salme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta kohta
Informatsioon EAS hajaasustuse programmist toetuse saamise kohta 2017
Külanimede muutmine
Lahetaguse küla Värava ja Matise katastriüksuste detailplaneering - avalikustamine
Lahetaguse küla Värava ja Matise katastriüksuste detailplaneeringu lahendus (kaart 1:1000)

[ 1 ]  2  3  4  5     kokku: 58 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.