Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

SAAREMAA VALLAVOLIKOGU VALIMISED - valimiskomisjoni info
Salme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Salme valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta kohta
Informatsioon EAS hajaasustuse programmist toetuse saamise kohta 2017
Külanimede muutmine
Lahetaguse küla Värava ja Matise katastriüksuste detailplaneering - avalikustamine
Lahetaguse küla Värava ja Matise katastriüksuste detailplaneeringu lahendus (kaart 1:1000)
Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine ning valimiskomisjoni moodustamine
Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping
Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe
Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Salme Vallavolikogu 29.11.2016 otsuse nr 32 muutmine
Hajaasustuse programm 2017

[ 1 ]  2  3  4  5     kokku: 53 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.