Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine ning valimiskomisjoni moodustamine
Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping
Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe
Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Salme Vallavolikogu 29.11.2016 otsuse nr 32 muutmine
Hajaasustuse programm 2017
Eelnõu: SAAREMAA OMAVALITSUSTE ÜHINEMISKOKKULEPE aprill 2017
Salme Vallavolikogu 29.11.2016 otsus Saare maakonna omavalitsuste ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta
Jäätmete kogumispunktid ja neis vastuvõetavate jäätmete loetelu
SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPINGU EELNÕU
Informatsioon EAS hajaasustuse programmist toetuse saamise kohta 2016
HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016
Informatsioon EAS hajaasustuse programmist toetuse saamise kohta 2015

1  [ 2 ]  3  4  5     kokku: 58 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.