Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Hajaasustuse programm 2015
Ametnike palgaandmete avalikustamine alates 2015
Informatsioon EAS hajaasustuse programmist toetuse saamise kohta 2014
OÜ Salme SVK veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad Salme vallas
Privaatsuspoliitika
Hajaasustuse programm 2014
Asustusjaotuse muutmise algatamine - Salme aleviku ja Tehumardi küla ning Salme aleviku ja Üüdibe küla piiride kulgemise muutmine
Salme aleviku ja Tehumardi küla lahkmejoone muutmise ettepanek
Salme aleviku ja Üüdibe küla lahkmejoone muutmise ettepanek
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal
Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014
Salme Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

1  2  [ 3 ]  4  5     kokku: 58 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.