Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2012
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2011
Salme vallavalitsuse ning allasutuste struktuur ja personali koosseis
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2010
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2009.a.
Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
Salme Vallavalitsuse ametnike haridus
Salme valla sisemaa üldplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2008.aasta
Salme Vallavalitsuse ametnike haridus
Hajaasustuse veeprogramm
Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud

1  2  3  [ 4 ]  5     kokku: 58 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.