Vallavalitsus  

Maale elama


Avalik info

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse taotlemise vorm
Teade Loode Tehumardi kergliiklustee asukohavaliku keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2007.aasta
Salme valla riigihanked
Loode-Tehumardi kergliiklustee asukohavaliku keskkonnamõju hindamise programm
Teade Loode Tehumardi kergliiklustee asukohavaliku keskkonnamõju hindamise programmi valmimise kohta
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2006.aasta
Dokumendiregister 2006
AS Telewind seisukohad Tiirimetsa külas asuva Silla kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete osas
Salme Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmete esitamise koondtabel 2005.aasta

1  2  3  4  [ 5 ]     kokku: 58 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.