Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme valla spordijuhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine27.11.2003
Lasteasutuse kulude arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta kinnitamine14.05.2003
Kohtuvälise menetleja poolt väärteomenetluses pädevate ametnike kinnitamine14.05.2003
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta kinnitamine19.03.2003
Valimisjaoskonna moodustamine19.03.2003

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.