Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme Põhikooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra kinnitamine24.11.2006
Üüride piirmäära kehtestamine28.09.2006
Üüride piirmäära kehtestamine30.08.2006
Üüride piirmäära kehtestamine30.08.2006
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta kinnitamine16.03.2006
Lasteasutuse kulude arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta kinnitamine16.03.2006
Vallavalitsuse 11.novembri 2002.a määruse nr 5 "Sotsiaaltöötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine" muutmine10.01.2006

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.