Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine01.04.2009
Lasteasutuse kulude arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta kinnitamine31.03.2009
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta kinnitamine31.03.2009

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.