Vallavalitsus  

Maale elama


Vallavalitsuse määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Valimisjaoskonna moodustamine30.12.2010
Pesupesemise teenuse hinna kehtestamine30.12.2010
Üüride piirmäära kehtestamine30.12.2010
Üüride piirmäära kehtestamine30.12.2010
Üüride piirmäära kehtestamine 19.11.2010
Vallavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine06.10.2010
Vallavalitsuse määruste muutmine27.08.2010
Salme Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra kinnitamine15.06.2010
Lasteasutuse kulude arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta kinnitamine12.01.2010
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta kinnitamine12.01.2010

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.