Vallavalitsus  

Maale elama


Õigusaktid

dokumentfaili suuruslisamise aeg
Hariduse- ja kultuurialased õigusaktid113.1 kB25.08.2017
Salme Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend99 kB23.08.2017
Salme valla 2017. aasta eelarve99.2 kB23.08.2017
Salme valla 2016. aasta eelarve 100.9 kB23.11.2016
Salme valla eelarvestrateegia aastateks 2017 2020 101.2 kB23.11.2016
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste alased õigusaktid111.7 kB23.11.2016
Salme valla stipendiumite statuudid105.1 kB23.11.2016
Salme valla heakorra eeskiri 97.3 kB23.11.2016
Koerte ja kasside ning muude koduloomade pidamise eeskiri 97.9 kB23.11.2016
Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri 100.4 kB23.11.2016
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, soojamajanduse alased õigusaktid109.3 kB23.11.2016
2016. aasta maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine 100.7 kB23.11.2016

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.