Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Valla 2012. aasta II lisaeelarve19.12.2012
Lääne-Saaremaa valdade ühise jäätmekava aastateks 2012-2016 vastuvõtmine19.12.2012
Lääne-Saaremaa valdade ühine jäätmekava aastateks 2012-201619.12.2012
2013. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine19.12.2012
Maamaksumäära kehtestamine 2013. aastaks ja maamaksust vabastamine19.12.2012
Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine19.12.2012
Vallavolikogu määruse muutmine19.12.2012
Vallavolikogu määruste muutmine19.12.2012
Vallavolikogu määruse muutmine18.12.2012
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine27.11.2012
Salme valla tänukirja statuut27.11.2012
Vallavolikogu määruste muutmine 27.11.2012

[ 1 ]  2  3  4  5     kokku: 51 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.