Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme valla korra eeskirja kinnitamine28.11.2002
Koolilõuna kulude katmise kord08.10.2002
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinna kehtestamine19.08.2002
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Salme vallas19.08.2002
Salme vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine - kehtetu 27.10.200819.08.2002
Pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine06.08.2002
Salme valla asutuste töötajate töötasustamine06.08.2002
Salme valla avalike teenistujate töötasustamine06.08.2002
Maamaksumäära kehtestamine 2002.aastaks ja maamaksust vabastamine06.08.2002
Salme Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine06.08.2002
Salme Lasteaia põhimääruse muutmine06.08.2002

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.