Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Koolilõuna kulude katmise kord24.09.2003
Lehtmetsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine24.09.2003
Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringu kehtestamine24.09.2003
Pädevuse delegeerimine27.05.2003
Salme valla ehitusmääruse kinnitamine27.05.2003
Salme valla põhimäärus30.04.2003
Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord Salme vallas30.04.2003
Pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine19.03.2003
Salme valla asutuste töötajate töötasustamine19.03.2003
Salme valla avalike teenistujate töötasustamine19.03.2003
Koolilõuna kulude katmise kord19.03.2003

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.