Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Maamaksust vabastamise kord24.12.2004
Maamaksumäära kehtestamine 2005.aastaks ja maamaksust vabastamine24.12.2004
Koolilõuna kulude katmise kord19.11.2004
Valla ühtse asjaajamiskorra kinnitamine19.11.2004
Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine04.10.2004
Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine23.09.2004
Salme valla arengukava vastuvõtmine23.09.2004
Müügipileti hinna kehtestamine Salme valla territooriumil25.05.2004
2004.aasta vallaeelarveliste toetuste määrade kehtestamine25.05.2004
Salme valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord05.05.2004
Salme valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord05.05.2004
Salme valla heakorra konkursi läbiviimise korra kinnitamine29.04.2004

[ 1 ]  2     kokku: 24 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.