Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Valla 2005.aasta eelarve reservfondi kasutamine30.12.2005
Valla 2005.aasta eelarve kinnitamine30.12.2005
Maamaksumäära kehtestamine 2006.aastaks ja maamaksust vabastamine30.12.2005
Salme Vallavolikogu 28.aprilli 2003.a määruse nr 10 "Salme valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine30.12.2005
OÜ Salme SVK põhikirja muutmine30.12.2005
Volikogu liikmetele hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine29.11.2005
Salme valla 2004.aastaaruande kinnitamine28.06.2005
Valla 2005.aasta eelarve kinnitamine01.06.2005
Salme valla kultuuri arengukava vastuvõtmine27.05.2005
Vallavolikogu 26.jaanuari 2004.a määruse nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestamine" muutmine02.05.2005
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine02.05.2005
Salme lasteaia töötajate töötasustamine24.03.2005

[ 1 ]  2     kokku: 21 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.