Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine22.12.2006
Maamaksumäära kehtestamine 2007. aastaks ja maamaksust vabastamine29.11.2006
Kohanimede määramise korra kehtestamine27.10.2006
Vallavolikogu 18. novembri 2002. a määruse nr 16 Salme valla korra eeskirja kinnitamine muutmine27.10.2006
Vallavolikogu 10. veebruari 2003. a määruse nr 4 Üüride piirmäärade kehtestamine muutmine30.08.2006
Salme Põhikooli põhimääruse muudatuste kinnitamine30.08.2006
Salme valla 2005. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine30.08.2006
Salme valla kooli ja lasteaia arengukavade kinnitamise kord19.05.2006
Koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja kord Salme vallas19.05.2006
Salme Lasteaia arengukava kinnitamine19.05.2006
Salme Põhikooli arengukava kinnitamine19.05.2006
Osaühingu Salme SVK põhikirja kinnitamine20.04.2006

[ 1 ]  2  3     kokku: 25 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.