Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme valla 2007. aasta lisaeelarve vastuvõtmine31.12.2007
Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastaks ja maamaksust vabastamine21.12.2007
Vallavolikogu 24. septembri 2007. a määruse nr 25 "Koolilõuna toetuse kasutamise korra kehtestamine" muutmine21.12.2007
Salme Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine21.12.2007
Vallavolikogu 24. septembri 2007. a määruse nr 25 "Koolilõuna toetuse kasutamise korra kehtestamine" muutmine21.12.2007
Eratee avalikuks kasutamiseks määramine21.12.2007
2008. aasta vallaeelarveliste toetuste määrade kehtestamine21.12.2007
Vallavolikogu 17. aprilli 2006. a määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Salme vallas" muutmine21.12.2007
Jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine21.12.2007
Salme valla jäätmevaldajate registri asutamine21.12.2007
Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine21.12.2007
Salme valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine21.12.2007

[ 1 ]  2  3  4     kokku: 42 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.