Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme valla põhimääruse muudatuste kinnitamine23.12.2008
Valla 2008. aasta lisaeelarve vastuvõtmine19.12.2008
Valla 2008. aasta eelarve reservfondi kasutamine19.12.2008
2009. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine19.12.2008
Salme Lasteaia põhimääruse muudatuste kinnitamine19.12.2008
Maamaksu määra kehtestamine 2009. aastaks ja maamaksust vabastamine18.11.2008
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra muutmine18.11.2008
Salme valla asutuste ühtse asjaajamiskorra muutmine18.11.2008
Salme Põhikooli arengukava muudatuste kinnitamine28.10.2008
Salme Põhikooli personali koosseisu muutmine28.10.2008
Salme Põhikooli põhimääruse muutmine28.10.2008
Salme Põhikooli hoolekogu liikmete valimise korra kehtestamine28.10.2008

[ 1 ]  2  3  4     kokku: 38 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.