Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Salme Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine22.12.2009
Salme Raamatukogu põhimääruse kinnitamine22.12.2009
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kehtestamine22.12.2009
2010. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine22.12.2009
Salme Põhikooli personali koosseisu kinnitamine22.12.2009
Salme Põhikooli arengukava 2010 - 201222.12.2009
Salme Põhikooli arengukava kinnitamine22.12.2009
Kohanimede määramine 22.12.2009
Maamaksumäära kehtestamine 2010. aastaks ja maamaksust vabastamine01.12.2009
Erateele kohanime määramine ja kohalikku teeregistrisse kandmine01.12.2009
Erateele kohanime määramine ja kohalikku teeregistrisse kandmine01.12.2009
Sadamale kohanime määramine 01.12.2009

[ 1 ]  2  3  4     kokku: 42 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.