Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Valla 2010. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine 30.12.2010
Valla 2010. aasta eelarve reservfondi kasutamine30.12.2010
2011. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine23.12.2010
Maamaksumäära kehtestamine 2011. aastaks ja maamaksust vabastamine23.12.2010
Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine23.12.2010
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine23.12.2010
Koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimuste ja korra muutmine23.12.2010
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine23.12.2010
Koolilõuna toetuse kasutamise kord23.12.2010
Salme Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine23.12.2010
Salme Vallavolikogu määruse muutmine23.12.2010
Salme Põhikooli põhimääruse kehtestamine23.12.2010

[ 1 ]  2  3  4     kokku: 41 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.