Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Valla 2011. aasta lisaeelarve vastuvõtmine27.12.2011
2012.aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine21.12.2011
Salme valla ehitusmäärus21.12.2011
Koolilõuna toetuse kasutamise korra muutmine21.12.2011
Maamaksumäära kehtestamine 2012. aastaks ja maamaksust vabastamine16.11.2011
Salme Põhikooli arengukava muudatuste kinnitamine16.11.2011
Salme Põhikooli arengukava muudatused - tegevuskava 2011/2012 - 2013/201416.11.2011
Eratee avalikuks kasutamiseks määramine28.09.2011
Salme valla arengukava aastateks 2011-2016 vastuvõtmine28.09.2011
Salme valla arengukava 2011-201628.09.2011
Salme Lasteaia arengukava kinnitamine28.09.2011
Salme Lasteaia arengukava 2011-201627.09.2011

[ 1 ]  2  3     kokku: 32 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.