Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu määrused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine27.11.2012
Valla 2012. aasta I lisaeelarve25.10.2012
Salme Lasteaia põhimääruse kinnitamine25.10.2012
Salme Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri25.10.2012
Salme Raamatukogu kasutamise eeskiri25.10.2012
Vallavara valitsemise korra kehtestamine25.10.2012
Salme Põhikooli arengukava muudatuste kinnitamine25.10.2012
Salme Põhikooli arengukava 2010-2016 täiendav tegevuskava25.10.2012
Vallavolikogu 21. märtsi 2011 määruse nr 9 “Salme Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisu kinnitamine” muutmine25.10.2012
Sadamale kohanime määramine25.10.2012
Salme valla eelarvestrateegia aastateks 2013 - 201627.09.2012
Salme valla eelarvestrateegia aastateks 2013 - 2016, lisa27.09.2012

1  [ 2 ]  3  4  5     kokku: 51 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.