Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu otsused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Rahvahääletuse läbiviimiseks jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine18.08.2003
Farmi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine14.05.2003
Orava kinnistu detailplaneeringu kehtestamine14.05.2003
Detailplaneeringu algatamine19.03.2003
Salme aleviku maakorralduskava muudatuste kinnitamine19.03.2003
Rahvakohtuniku kandidaatide valimine19.03.2003
Riigikogu valimise jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine19.03.2003

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.