Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu otsused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Volikogu otsuste tühistamine23.09.2004
Jõe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine23.09.2004
Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine25.05.2004
Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja vallavalitsuse liikme kinnitamine06.05.2004
Mihkli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine29.04.2004
Tasi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine29.04.2004
Liiva 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine29.04.2004
Odra ja Lodja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine29.04.2004
Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine20.03.2004
Vallavolikogu liikmetele hüvitise maksmine20.03.2004
EL Ühtekuuluvusfondi projekti “Läänesaarte alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine” ühise vee-ettevõtte loomises osalemine30.01.2004
Farmi kinnistu detailplaneeringu muudatuste kehtestamine30.01.2004

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.