Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu otsused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine30.10.2007
Volli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine30.10.2007
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja läbivaatamine ja taotlejate vahel sõlmitavate kokkulepete esitamise tähtaja määramine26.09.2007
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine26.09.2007
Teele kohanime määramine26.09.2007
Neeme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine26.09.2007
Tuhliaia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine26.09.2007
Salme Kultuurimaja juurde struktuuriüksuse moodustamine13.06.2007
Salme valla osaüldplaneeringu ja planeeringuga hõlmataval maa-alal keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine05.04.2007
Kiilepi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine30.03.2007
Liini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine30.03.2007
Eva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine30.03.2007

[ 1 ]  2     kokku: 18 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.