Vallavolikogu  

Maale elama


Vallavolikogu otsused

Salme valla dokumendiregister alates 2013 »

  2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012  

dokumentlisamise aeg
Nõmmepõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 01.12.2009
Volikogu komisjonide moodustamine01.12.2009
Volikogu komisjonide esimeeste valimine01.12.2009
Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine01.12.2009
Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine01.12.2009
Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmine01.12.2009
Vallavanema valimine 05.11.2009
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine 05.11.2009
Salme Põhikooli hoolekogusse volikogu esindaja valimine05.11.2009
Vallavolikogu aseesimehe valimine28.10.2009
Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine28.10.2009
Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine29.09.2009

[ 1 ]  2     kokku: 24 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.