Vallavolikogu  

Maale elama


Valimiskomisjoni otsused

Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Vallavolikogu esimehe valimine
Vallavolikogu liikmete registreerimine 2013
Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine 2013
Lisamandaatide registreerimine 2013
Hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha määramine 2013
Kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbrite andmine 2013
Valimiskomisjoni tööaja määramine - 2013
Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine
Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Vallavolikogu esimehe valimine
Vallavolikogu liikmete registreerimine 2009

[ 1 ]  2     kokku: 21 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.