Vallavolikogu  

Maale elama


Valimiskomisjoni otsused

Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine
Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Vallavolikogu esimehe valimine
Vallavolikogu liikmete registreerimine 2009
Lisamandaatide registreerimine 2009
Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine 2009
Kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbrite andmine 2009
Valla valimiskomisjoni tööaja määramine 2009
Vallavolikogu liikmete registreerimine
Lisamandaatide registreerimine
Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
Kandidaatide registreerimine

1  [ 2 ]  3     kokku: 25 dokumenti

Sõrve mnt 3, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond, telefon: 45 20 350, e-post: vald@salmevald.ee
SEB Pank EE45 1010 0220 3096 0007, Swedbank EE36 2200 0011 2022 8198.